www.dalslandsbild.se

Gälleudde

Gälleudde är en gammal fyrplats. Det röda tornet är från 1905. Släcktes 2009 och ersattes av en modernare mast alldeles intill. Tyvärr finns inget byggnadsminnesskydd för fyrplatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

www.dalslandsbild.se