www.dalslandsbild.se

Gälleudde

Gälleudde är en gammal fyrplats. Det röda tornet är från 1905. Släcktes 2009 och ersattes av en modernare mast alldeles intill. Tyvärr finns inget byggnadsminnesskydd för fyrplatsen.

www.dalslandsbild.se