Nationalparken Tresticklan.

En vandring över Hallåsen till airdropcontainers och glimmergruvan.
Hallåsen är den högsta punkten i norra delen av parken. Plåtcylindrarna är s k airdropcontainers som engelska flygare släppte  under andra världskriget. De innehöll materiel till norska motståndsrörelsen och släpptes på svenska sidan för vidare transport över gränsen. Norr om Östra Bråtvallstjärn finns lämningar av glimmerbrytning.

Foto: Lars Eric Fjellman