Nationalparken Tresticklan.

Augusti. Trollsmör och knärot vid gränsbäcken mot Norge

Foto: Lars Eric Fjellman

info@fjellmans.se