Nationalparken Tresticklan.

En vandring över Hallåsen till airdropcontainers och glimmergruvan

Foto: Lars Eric Fjellman

info@fjellmans.se