Naturreservatet Sörknatten

Nu är vi uppe på Dalslands "tak", kvartsitknattarna. Sörknattenreservatet liknar en åtta med Sörknatten i söder och Husdalsbergen i norr. Själva åsarna är karga, magra med martallar och lavklädda hällmarker men väster om ryggarna kan man finna partier med kalkgynnad flora som getrams, blåsippa, hassel och vätteros.

Lars Eric Fjellman Photography

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

info@fjellmans.se

home