Bräcke Ängar

Här kan man vandra i det gamla kulturlandskapets allra fagraste marker. Den kalkrika jordmånen ger en rik flora, särskilt under vår och försommar.

Lars Eric Fjellman Photography

info@fjellmans.se