Yttre Bodane-reservatet

En orörd kuststräcka vid Vänern. Spångar och ledmarkeringar leder vandraren ut till de yttersta skären med utsikt mot Kinnekulle. Rikt fågelliv. 11 rösen sedan bronsåldern, Informationscentral på Nötön

Lars Eric Fjellman Photography

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

info@fjellmans.se

Home