Nationalparken Tresticklan.

En tur till Snarenäset i torkan.

Foto: Lars Eric Fjellman

www.dalslandsbild.se