Tössebäckens skärgård

I kanten av ett innanhav

Lars Eric Fjellman