Mellan vinter och vår

Isformationer i Svartälven

Foto: Jerker Fjellman