Ett öde hus

Mitt i skogen ligger öde hus. Öde och förfallna. Kan det längre kallas för hus? Här levde människor ett vardagsliv för en tid sedan. Gick ut och in genom dörrar. Upp för trappor. Unnade sig fem minuter på soffan. Nu har spindlar och grävlingar tagit över. Och rötsvampar. Allt återgår till naturen. En skorstensmur, lite tegel, grundstenar och någon rostig takplåt blir allt som ger en antydan om vad som en gång var. Bilder: Jerker Fjellman.