Klovsten

Ett sammelsurium av bäverdammar och vildsvinsbök

I den lilla bäcken mellan Trestickan och Skiljasjön har bävern byggt flera dammar. Även Trestickan har varit bäverdämd men där finns en liten öppning i dammen. Det syns på stränderna att sjön haft en halvmeter högre vatten. Dammarna är gamia och det tycks som om bävrarna har flyttat ner till Skiljasjön. En trana lyfter med irriterade rop. Skogen nära sjön har bökats upp av vildsvinen på stora arealer

Lars Eric Fjellman