Nationalparken Tresticklan.

Mera augusti. Mörka vatten, torra åsar och fuktiga dalar

Foto: Lars Eric Fjellman

info@fjellmans.se